( رویه های بازگرداندن کالا )

در شرایط زیر خریداران محترم میتوانند درخواست باز گرداندن کالا و دریافت وجه نمایند 

ایراد فیزیکی و ظاهری

اگر کالای خریداری شده ایراد فیزیکی و ظاهری داشته باشد ، باید حداکثر تا 3 روز پس از دریافت کالا به شماره های پشتیبانی اطلاع داده شود و با راهنمایی و تایید کارشناس مربوطه کالای موردنظر بازگردانده شود.

اضافه ماندن رول کاغذ دیواری

در صورت اضافه ماندن رول کاغذ دیواری میتوانید آن را مرجوع کنید و مبلغ مرجوعی را دریافت کنید. 

قوانین مرجوعی 


1 . اضافه ماندن 1 تا 5 رول.

2 . رول کاغذ دیواری باز نشده باشد ولیبل روی آن مخدوش و کنده نشده باشد.

3 . پوستر دیواری شامل مرجوعی نمی باشد ( لطفا در سفارش خود اندازه و متراژ را به درستی وارد کنید ).

4 . ارتباط با واحد پشتیبانی و اطلاع از نحوه مرجوعی.

5 . پس از تایید کارشناس مربوطه مبلغ مرجوعی به حسابی که از آن خرید کرده اید واریز می گردد.